Sahne Mekanik Sistemleri

05/06/2015

Şirketimiz Mehmet Ali ALABAY proje müdürü Oğuz ÖZDEMİR imalat müdürü olarak on beş yılı aşkın çalıştıkları şirkette profesyonel anlamda yurt içi ve yurt dışı olmak üzere yaklaşık kırk adet irili ufaklı sahnelerin proje imalat ve montaj işlerini bizzat yapmışlardır.


Kulis Perdesinin Amacı

03/06/2015

Kulis perdesinin amacı sahnenin sağ ve sol yanını birbirine paralel şekilde hem dekor görünümü oluşturmak hem sanatçının sahneye birkaç noktadan çıkışını sağlamaktır. Sahne sıralarını beklerken oyuncuları, dekorları ve yardımcı unsurları izleyicilerden gizlemeye yarayan, sahnenin her iki yanında açılı bir şekilde bulunan yaklaşık 1.5 m. eninde sofitadan sahne zeminine sarkıtılmış perde sistemidir.